Senioren alarm

Een seniorenalarm, ook wel persoonlijk alarm of noodknop genoemd, is een apparaat dat ouderen in staat stelt om snel hulp te roepen in geval van een noodgeval. Het apparaat wordt meestal gedragen als armband, horloge of halsketting en bevat een knop die kan worden ingedrukt om een noodsignaal uit te zenden naar een alarmcentrale of een familielid.

Als de knop wordt ingedrukt, wordt er een signaal verzonden naar een callcenter of contactpersoon die is geprogrammeerd om hulp te bieden. Sommige seniorenalarmen zijn ook voorzien van functies zoals valdetectie, GPS-tracking en tweewegspraak, waardoor ouderen kunnen communiceren met degenen die de telefoon beantwoorden. Dit kan een geruststellend gevoel geven voor ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen.

Noodknop met pager

Zorg alarmering/ zusterhulp oproepsysteem

Een zusteroproepsysteem, ook wel verpleegoproepsysteem is er in verschillende vormen. In de basis gaat het er om dat een bewoner, cliënt of patiënt met een druk op de knop om hulp kan vragen. WiltsVeilig beveiligingstechniek heeft diverse drukknoppen waarmee een zuster oproepsysteem op maat kan worden geleverd. De oproepen worden door de zuster, broeder of verpleegster ontvangen op een tekstpager die onderdeel uitmaakt van het verpleegoproepsysteem.

Alarmering beademingsapparatuur

De beademingsapparatuur zorgt- naast ondersteuning van de ademhaling- voor bewaking van een aantal ademhalingsfuncties. Het kan voorkomen dat slangen/ stekkers losraken of knellen. Als de waarden hierdoor worden overschreden, geeft de beademingsmachine een alarmsignaal af. Het alarmeringsapparatuur wat door WiltsVeilig beveiligingstechniek wordt aangesloten geeft een melding door via het zusterhulpoproepsysteem. Waarop een snelle actie kan worden ondernomen.

Dwaalpaal

Dwaalgedrag bij dementie komt veel voor en is niet zonder risico’s.Onrust komt veel voor bij mensen met dementie. Onrustige patiënten hebben last van verschillende symptomen, zoals dwalen, loopdrang, in zichzelf praten, herhalen van handelingen, roepen en friemelen.

Onrust is moeilijk voor de omgeving en voor de betrokkene zelf. Veel mensen met dementie worden onrustig aan het eind van de middag en in de avond (het zogenoemde ‘sundown fenomeen’). Dwalen is een van de moeilijkste problemen die verzorgers van iemand met dementie tegenkomen. De patiënt kan door het huis dolen, buiten ronddwalen of weglopen. Bij het dwalen signaleert de dwaalpaal beweging en geeft een melding door aan de hulpverlener, hierop kan de hulpverlener snel in actie komen en de patiënt weer terug leiden naar zijn of haar slaapkamer.

Epilepsie mat

Epileptische aanvallen kunnen risico’s met zich meebrengen. Bij bepaalde aanvallen zijn deze risico’s groter dan bij andere. Hulpmiddelen, waaronder alarmsystemen, kunnen in sommige gevallen helpen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Een epilepsie mat reageert bijvoorbeeld op de heftige bewegingen die gepaard gaan met een tonisch-clonische aanval en geeft een melding door aan de hulpverlener, hierop kan de hulpverlener snel in actie komen.

Maatwerk

In de zorg zijn vele verschillende hulpbehoevende mensen. Om die reden krijgen wij veel vragen voor bepaalde oplossingen om toch hulp te vragen. Mocht er een wens zijn voor een bepaalde alarmeringssysteem dan kunnen wij samen met u tot een passende oplossing komen. WiltsVeilig ontwikkeld zelf alarmeringssystemen voor de zorg. 

Cameratoezicht

In de zorg kan het soms van belang zijn om camera’s in te zetten. Bijvoorbeeld om diefstal tegen te gaan en de eigendommen van patiënten en zorgverleners te beschermen. Daarnaast kunnen camera’s worden ingezet ten behoeve van de zorgverlening. Zo kunnen zorgverleners onmiddellijk te hulp schieten wanneer een patiënt uit bed valt. Enerzijds brengt cameratoezicht een inbreuk op de privacy met zich, maar anderzijds kan het leiden tot juist meer vrijheid voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Wat is mogelijk bij de inzet van camera’s in de zorg? Waar liggen de grenzen?