Besluit bouwwerken leefomgeving, BBL, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken

Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving

In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Daarnaast heeft het Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk. En over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan waaraan een initiatiefnemer een melding moet doen voor de activiteiten. Het Bbl wijst per activiteit het bevoegd gezag aan.

In het Bbl staan algemene regels over activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. Deze regels bestaan uit doelvoorschriften en middelvoorschriften.

Het Bbl regelt activiteiten bijna volledig. Daarnaast heeft het Bbl beperkte mogelijkheden voor maatwerkregels of maatwerkvoorschriften. Wel biedt het Bbl mogelijkheden voor het toepassen van een gelijkwaardige maatregel. Hierdoor kan een bedrijf een andere techniek of maatregel gebruiken dan in het middelvoorschrift staat.

Bouwbesluit, BBL, besluit bouwwerken leefomgeving