Projecterings plannen

Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

De brandveiligheid in uw pand wilt u goed geregeld hebben. Allereerst natuurlijk voor de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers. Maar ook om schade aan materialen en gebouw te voorkomen. WiltsVeilig beveiligingstechniek helpt u daarbij met voorzieningen die preventief, detectief en actief de brandveiligheid waarborgen.

De bouwtechnische eisen ten aanzien van brandveiligheid rusten grofweg op de volgende pijlers (Bouwbesluit): 

• beperking van de kans op brand; 

• in stand houden van hoofddraagconstructie en vluchtroutes; 

• beheersbaarheid van brand; 

• beheersbaarheid van rook en vluchtveiligheid.


De gebruikstechnische eisen (Gebruiksbesluit) richten zich naast een brandveilig gebruik ook op de brandbeveiligingsinstallaties die als doel hebben om veilig vluchten en een veilige repressie mogelijk te maken (brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties).  Om te komen tot een brandveilig gebouwontwerp ligt het voor de hand om van grof naar fijn te werken. In termen van regelgeving moet daarvoor het volgende proces doorlopen worden: 

1. Indelen van het gebouw in gebruiksfuncties en vervolgens indelen in brandcompartimenten; 

2. Indelen van het gebouw in verblijfsgebieden en vervolgens indelen in rookcompartimenten; 

3. Vaststellen van de bezettingsgraadklassen; 

4. Vaststellen van de rookvrije vluchtroutes; 

5. Controle van de inrichting van vluchtroutes; 

6. Vaststellen van de prestatie-esien tussen ruimten en consequenties voor scheidings- en draagconstructies en de afwerking hiervan (materiaalgedrag); 

7. Vaststellen van de benodigde brandbeveiligingsinstallaties.