Reob

REOB staat voor Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. WiltsVeilig keurt als REOB gecertificeerd bedrijf elk type en merk brandblusser. Het keuren wordt uitgevoerd conform de NEN2559 en door een REOB gecertificeerde monteur. Het CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) wordt beheerd door het CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Zij hebben kantoor in Utrecht.

Het CCV stelt over het Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen het volgende:

Blusmiddelen; je hoopt ze nooit nodig te hebben. Maar in geval van nood moeten ze zeker werken. Daarom is onderhoud aan blusmiddelen van groot belang. Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of vervangen.

Een beginnende brand in jouw bedrijf kun je zelf blussen. Daarvoor maak je gebruik van een brandslanghaspel of een draagbaar blustoestel. Die moeten in goede staat zijn en functioneren als je ze nodig hebt. Periodiek onderhoud is echt nodig. In deze CCV-publicatie lees je aan de hand van veel gestelde vragen meer over onderhoud aan blusmiddelen.

Keuring brandblussers, Keuring noodverlichting, verbandtrommels, EHBO, Schuimblusser, Poederblusser

Het regelmatig onderhouden van brandblussers is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ze op elk moment klaar zijn voor gebruik. Het onderhoud omvat verschillende stappen zoals:

1. Visuele inspectie: dit houdt in dat de brandblusser wordt geïnspecteerd op schade, lekkage of andere zichtbare problemen. Als er problemen worden gevonden, moet de brandblusser worden gerepareerd of vervangen.

2. Druktest: dit is om ervoor te zorgen dat de brandblusser de juiste druk heeft om te functioneren. Dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional.

3. Bijvullen / Hervullen: Het bijvullen of hervullen van de brandblusser moet worden gedaan als de druk lager is dan de vereiste druk. Het vulproces moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde professional.

4. Record Keeping: Het bijhouden van een nauwkeurig onderhoudschema en registratie van inspecties is belangrijk voor het organiseren van het onderhoud en om te voldoen aan regelgeving.

Het is aanbevolen om het onderhoud van uw brandblussers te laten uitvoeren door gekwalificeerde professionals om ervoor te zorgen dat ze naar behoren werken in geval van nood.

Bij het verlenen van eerste hulp in een bedrijf of instelling worden regelmatig verband- en hulpmiddelen gebruikt. De Arbowet schrijft het bij de hand hebben van een complete EHBO uitrusting voor. Met de inhoud van de verbandkoffer kunt u eerste hulp verlenen tijdens een ongeval. Een verbandkoffer is onder andere samengesteld uit verbandmiddelen.

Deze verbandmiddelen hebben een houdbaarheidsdatum. Bovendien wordt er regelmatig gebruik gemaakt van verbandmiddelen, waardoor de verbandkoffer niet meer compleet is. Conform de Arbowet dient u als werkgever ervoor zorg te dragen dat uw EHBO middelen altijd intact zijn en tenminste eenmaal per jaar worden gecontroleerd op compleetheid en steriliteit. Naast levering, met Oranje Kruis goedkeuring, verzorgen wij ook het jaarlijks onderhoud.

Keuring brandblussers, Keuring noodverlichting, verbandtrommels, EHBO, Schuimblusser, Poederblusser
Keuring brandblussers, Keuring noodverlichting, verbandtrommels, EHBO, Schuimblusser, Poederblusser