NEN3140, Keuring elektrische gereedschap
NEN3140, Keuring elektrische gereedschap
NEN3140, Keuring elektrische gereedschap

Uw elektrische installaties in goede staat

U wilt de veiligheid van uw elektrische installaties waarborgen en zorgen voor een veilige werkomgeving. Een periodieke keuring volgens NEN 3140 helpt u om uw elektrische installaties in goede staat te houden en eventuele incidenten, zoals elektrocutie, te voorkomen. De keuring geeft u inzicht in risico’s zodat u deze tijdig kunt voorkomen.

Met de keuring elektrische installaties:

 • Voldoet u aan de Arbowetgeving
 • Toont u aan dat een veilige werkomgeving voor u prioriteit heeft
 • Minimaliseert u het risico op incidenten en boetes

NEN 3140 Checklist

Wanneer uw elektrische installatie een keuring volgens NEN 3140 ondergaat, wordt deze op verschillende aspecten getoetst. Allereerst vindt er een visuele inspectie plaats, waarna een meting en beproeving plaatsvindt waarin wordt gekeken in hoeverre de installatie voldoet aan de eisen. In deze NEN 3140 checklist sommen we de inspectiepunten voor u op: 

De visuele inspectie kijkt of:De meting en beproeving kijkt of de installatie voldoet aan: 
De noodzakelijke tekeningen aanwezig zijn en de juiste informatie vermeld isDe beschermingsleidingen (inclusief vereffeningsleidingen, en hun verbindingen)
De verschillende (installatie)delen eenduidig herkenbaar zijnDe circuit impedanties van de foutstroomketens
De eventuele aanwezige beschadigingen geen gevaar veroorzakenDe aardverspreidingsweerstand van aardelektroden (het loshalen van de aardleiding kan leiden tot een gevaarlijke situatie)
Er geen zichtbare tekenen van oververhitting zijnHet elektrisch materiaal ten minste in overeenstemming is met de installatie-eisen (zoals vastgelegd in product- of installatienormen en leveranciersvoorschriften)
De gangpaden bestemd voor bediening en onderhoud en de vluchtwegen voldoende ruim en goed toegankelijk zijnDe isolatieweerstand van elk gedeelte van de elektrische installatie
De verbindingen van de zichtbare beschermingsleidingen, inclusief vereffeningsleidingen, in orde zijnDe veilige scheiding van stroomketens
De juiste beveiligingstoestellen aanwezig zijn en juist zijn ingesteldDe goede werking van aardlekbeveiligingen
De veiligheidsketens in orde zijnDe goede werking van schakelende beveiligingstoestellen tegen overstroom
De aanwezige spanningsindicatoren en voltmeters functionerenDe goede werking van veiligheidsketens
De elektrische installatie past bij de huidige gebruikseisenDe goede werking van veiligheidssignaleringen
 De deugdelijkheid van de verbindingen

De verschillende keuringen voor elektrische installaties

Elektrische installaties zijn er in verschillende vormen en maten. Voor alle varianten zijn er passende keuringen beschikbaar. Afhankelijk van uw situatie en installatie, bestaan de mogelijkheden uit: 

 • NEN 1010 keuring van nieuwbouw installaties (conform hoofdstuk 61)
 • NEN 1010 keuring van bestaande installaties (conform hoofdstuk 62)
 • NEN 3140 keuring van bestaande vaste installaties en elektrische arbeidsmiddelen
 • NEN 3840 (visuele) keuring van hoogspannings installaties
 • Bliksembeveiliging
 • PV Installaties (zonnepanelen)
 • Thermografische inspectie (infrarood)
 • ATEX (explosieveiligheid)
 • Inspecties tijdelijke elektrische installaties (bijv. kermissen, jaarmarkten, concerten of onderhoudswerkzaamheden)
 • Afnemen/bijwonen FAT testen (Factory Acceptance Test)
 • Noodverlichting

Wilt u weten welke keuring past bij uw specifieke situatie? Onze specialisten staan klaar om uw vragen rondom keuring te beantwoorden.