WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN?

 

Klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, vergrijzing; zo maar wat termen die je zou kunnen associëren met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Wat je als mens ook onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) verstaat, feit is dat het uiteindelijk gaat om het als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. Door in activiteiten en processen rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en/of eerlijke ketens onderneemt een bedrijf toekomstbestendig.

MVO

Wat doen we dan zo verantwoord?

Ons uitgangspunt is om te zorgen voor een positieve impact en een betere leefomgeving, voor nu én later. Daarbij proberen wij een goede balans te vinden tussen mens, milieu en maatschappij; of zoals wij het noemen People, Planet & Profit.

People

 • Veiligheid staat voorop
  We zijn een VCA* gecertificeerd bedrijf met veiligheid op nummer één. Onze monteurs beschikken over een VCA certificaat evenals een hoogwerker certificaat. Vooraf aan een project  maken we een risico inventarisatie (RIE) zodat we onze risico’s minimaliseren.
 • Werkplekken
  We bieden werkplekken voor medewerkers vanuit de participatiewet, voor Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), social return en stagiaires voor meerdere opleidingen zoals het Noorderpoort College en het Alfa College.
 • Betrokken medewerkers & gezonde werkmentaliteit
  We werken in een informele en open omgeving aan het succes van onze klanten. Dit doen we 5 collega’s. Er heerst een gezonde werkmentaliteit. En om het gezonde letterlijk aan de kaak te stellen, zorgen wij elke week voor vers fruit voor onze medewerkers.

Planet

De milieubarometer vertaalt onze milieugegevens in heldere grafieken en een CO2-footprint. Hierdoor zijn wij in staat om onze prioriteiten te stellen en maatregelen te nemen die onze milieuprestaties verbeteren.

 • CO2 reductie
  We streven ernaar om ons wagenpark te verduurzamen. Bij de keuze voor nieuwe auto’s voor onze monteurs, nemen we de keuze van elektrische motoren mee. We koppelen het brandstofverbruik aan de berijders. Door deze koppeling en de feedback, wordt de berijder bewust van zijn/haar rijgedrag. We wijzen we hen ook op het regelmatig controleren van de bandenspanning leidt tot een lager brandstofverbruik.
 • Gescheiden afval
  Iets waar we in Nederland al goed mee bezig zijn, is het scheiden van afval. Afval heeft waarde voor ons en levert ook wat op. Daarom hebben we met een afvalverwerkingsbedrijf afspraken gemaakt over ons afval. We scheiden de volgende materialen: accu’s/batterijen, papier, kunststoffen, ijzer, elektronica, kabel, lampen, en plastic. Daarnaast voeren wij de chemische blusstoffen en oude ionisatie rookmelders separaat af naar een gespecialiseerd bedrijf.
 • Digitale organisatie
  Wij streven ernaar om onze communicatie zoveel mogelijk telefonisch en digitaal te doen. We factureren digitaal, onze monteurs werken met een mobiele digitale werkbon, we digitaliseren alle documenten en tekening en werken met een digitaal logboek voor onze klanten. Dit bespaart enorm veel papier (met Ecolabel).

Profit

MVO in het algemeen levert al winst op, zo ook de invullingen die wij hiervoor bij de andere 2 P’s hebben beschreven. Ook gaat winst over trots en vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, samenwerkingsverbanden en klantenbinding. En zo zetten wij MVO ook in.