Brandmeldinstallaties

Melder componenten
Brandmeldcentrale

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie is een elektronisch systeem dat ontworpen is om vroegtijdige detectie van branden mogelijk te maken en om snel een alarm te geven. Het systeem bestaat uit verschillende componenten zoals rookmelders, hittemelders, handmelders, sirenes en een centraal controlepaneel.

Wanneer de brandmeldinstallatie een brand detecteert, wordt er onmiddellijk een alarmsignaal gegeven. Dit alarmsignaal kan worden geactiveerd door een van de componenten van het systeem of door een externe brandbron die is verbonden met het systeem. Het belangrijkste doel van een brandmeldinstallatie is om mensen tijdig te waarschuwen, zodat ze het gebouw veilig kunnen verlaten en de brandweer kunnen inschakelen om de brand te blussen.

Nen2535 & Nen2575

Normen voor installeren en onderhouden van brandveiligheidsinstallaties

De gebouwgebruiker is verantwoordelijk voor adequaat beheer en onderhoud van de installaties. Dit is wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit.

Huidige Bouwbesluit
Het huidige Bouwbesluit (Bouwbesluit 2012) schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft dat een brand tijdig wordt ontdekt, zodat aanwezigen ook tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties worden hiertoe brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties voorgeschreven die moeten voldoen aan het kwaliteitsniveau van de normen NEN 2535 en de NEN 2575-serie. De gebouwgebruiker is vervolgens verantwoordelijk voor adequaat beheer en onderhoud van deze installaties. De manier waarop dit kan worden gerealiseerd is vastgelegd in de normen NEN 2654-1 en NEN 2654-2. Voor het plaatsen van rookmelders in woningen geldt NEN 2555.

Het Bouwbesluit verwijst naar de onderstaande normen:
Normen voor installeren van brandveiligheidsinstallaties

  • NEN 2535
  • NEN 2555
  • NEN 2575
  • NEN-EN 54
  • NEN-EN 12845

Normen voor onderhouden van brandveiligheidsinstallaties

  • NEN 2654
  • NEN-EN 12845

Overige relevante normen
Daarnaast zijn er normen die niet zijn aangewezen door het Bouwbesluit, maar die ook een belangrijke bijdrage leveren aan de brandveiligheid, zoals
NEN-EN 12845+NEN 1073 (automatische sprinklersinstallaties gebouwen en industriële bedrijven) en NEN-EN 16925 (automatische sprinklersinstallaties woonomgeving).

BBMI-periodieke-controle-BrandMeldInstallatie

Beheer brandmeldinstallatie

De eisen rondom het beheer van brandmeldinstallaties staat beschreven in de norm NEN 2654-1 en -2. Een van die eisen is dat een Beheerder Brandmeldinstallatie wordt aangesteld om de verantwoordelijkheid te dragen over het beheer. 

Elke brandmeldinstallatie moet volgens de wet maandelijks worden beheerd. Daarom moet er intern of extern een beheerder worden aangesteld die de beheerderstaken aan de brandmeldinstallatie uitvoert. Dit staat beschreven in de NEN 2654. Een beheerder is (bij brand) het eerste aanspreekpunt van de brandweer.
Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een beheerder Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.